L’anima dla mujiga - de Günther Runggaldier

20.10.2022

L’anima dla mujiga, n monumënt che ie metù ora tl Museum dla vidula a Cremona, na zità cun na gran storia de mujiga (Stradivari - vidula, Monteverdi - gran cumpositëur de mujiga sacra). La mujiga che vën dal’anima ie zeche che ti va a cuer ala persona te uni  situazion dla vita: la possa dé na gran legrëza, ma ënghe cunfort te mumënc de duel. La mujiga ie per mé de gran mpurtanza tla vita da uni di y ënghe tl ciamp soziel. L se ancunté a fé mujiga danter jëuni y manco jëuni y daldò sté n cumpania ie dessegur na  gran richëza per uniun y nce per la cumenanza; coche dij n dit tudësch “Wo man singt, da lass Dich nieder”. Penson ma do tan burt che l fova ntan la pandemia (Covid), canche l fova pruibì de se ancunté a cianté y a suné y canche n pudova niancadenó tenì n  cunzert.

Ma ntant se à l urdenamënt per fertuna inò mudà. Son duc cuntënc de pudëi inò se ancunté a se la cianté, a suné y a passé deberieda n pue’ de tëmp liede. A mi me à la mujiga dat de gran legrëzes. Tres l cianté ei mparà a cunëscer mi fëna. Scuté su y fé mujiga  ie ënghe n mesun per se paussé ora, per smendré l stress che n à te chisc tëmps y nia per ultim per se devertì.

Perchël ulëssi cunsië a duc i jëuni de fé mujiga, de cianté o de suné vel’ strumënt, che chël ti dajerà dessegur truepa legrëza tres duta si vita.

Loading...