Cuncors nternaziunel "Johannes Brahms" a Wernigerode (D)

20.10.2022

Dai 24 ai 26 de lugio

Bele d’autonn dl ann 1998 ova l cunsëi dl Cor Sasslong deberieda cun l dirighënt Sebald Goller fat ora de tò pert al Cuncors nternaziunel Johannes Brahms a Wernigerode ti Paejes Tudësc. Chësc cuncors per cores metù a jì dala “Musica Mundi” ie un di majeri
d’Europa y vën metù a jì uni ann te n auter stat.Tlo tol pert scialdi de bon cores, perchël fovel dessegur nteressant a se museré cun ëi. 18 nazions cun 900 ciantarins à tëut pert, spartii su te de plu categuries.

L cor à fat pea te 2 categuries, cianties profanes y cianties religëuses. Messon dì che Sebald ti à nsenià ite la cianties drët a puntin y l’ ambizions di ciantarins ie states scialdi grandes. Canche n à pona audì ciantan i cores dl’Europa dl est fova duc n pue’
grams. Cianté dan na giuria nternaziunela ne fova l cor nia usà, ma duc à dat cie che i fova boni.

Canche dala premiazion ai cherdà su sun paladina i prims de uni categuria y nosc cor fova leprò, fova la marueia scialdi granda y i ciantarins stracuntënc, dantaldut nosc dirighënt Sebald Goller. Cun chësc diplom d’or se al po’ cualificà per tò pert ala Olimpiada  di cores dl ann do, o di ani do, chël che l à pona ënghe fat.Loading...