Cialon tl daunì - de Samuel Runggaldier

20.10.2022

Te Gherdëina ons la fertuna de avëi n grum de lies che cianta y sona. L ie scialdi bel a udëi coche la generazions va inant, coche bele i mutons de nosc ciantarins cianta pra i cores di jëuni de nosta valeda. For plu y plu jëuni y jëunes studieia oradecà mujiga y  nce tres la scola de mujiga de Gherdëina vën do de tei pitli talënc, che n di o l auter pudëssa povester fé pert dl Cor Sasslong.

I orars de lëur, la gran ativiteies cun d’autra lies y l tëmp liede porta pro che la dl’aurela de se ancunté duc deberieda vën al didancuei for manco y manco, perchël ne saral nia plu tan saurì avëi n’ atività tan intensiva sciche l cor à abù ti ani passei; n cialerà  zënzauter de fé l puscibl, a na maniera che l devënte nia n pëis per i ciantarins. Paredlan cun d’autri cores nce ora de Gherdëina à l cor la gran fertuna de avëi n grum de ciantarins jëuni y n spera sambën che l vënie do mo trueps ëi che ebe ueia y dl’aurela de  cianté cun nëus.

Ma la cossa plu mpurtanta che nes sta a cuer ie che la lia sibe bona de tenì inant adum tan bel sciche la à for tenì adum y che l resta for na bela cumpania!

Loading...